Тұрақты даму

Freedom Holding Corp. 2023 қаржы жылына арналған алғашқы тұрақты даму туралы есебін ұсынады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шартының мүшесі ретінде біз өзіміз жұмыс істейтін аймақтарда тұрақты дамуды ілгерілетуге ұмтыламыз. Бұл есеп қызметкерлерге қамқорлық, әлеуметтік және қоршаған ортаға әсер ету және корпоративтік басқару мәселелерін қамтитын ESG қағидаттарына адалдығымызды көрсетеді

Есептер