7555
Қазақстанның ұялы операторларынан
қоңырау шалу тегін
Шот ашу

«IPO Air Astana»

Орталық Азияның үздік әуе компаниясы* Қазақстан мен Ұлыбританияның биржасына шығуда!

Өтінімдерді жинау және компания менеджментінің роуд-шоуы 2024 жылдың 29 қаңтарында басталады.
Қазақстандық инвесторлар Freedom Broker арқылы онлайн өтінім бере алады.
Air Astana және IPO өткізу мүмкіндігі туралы толық ақпаратпен эмитенттің ресми сайтында танысуға болады.

* Skytrax World Airline Awards 2023 нұсқасы бойынша

Өтінімдерді қабылдау кезеңі

2024 жылғы 29 қаңтар - 2024 жылғы 6 ақпан

Өтінімді тапсыру

Өтінімді Freedom Broker-ден Tradernet.Global мобильді қосымшасы арқылы тапсыруға болады.

Мақұлданған өтінімдер бойынша есеп жасау мерзімі:

Шамамен 2024 жылдың 14 ақпанында.

KASE және AIX биржаларында сауданың ашылуы

Шамамен 2024 жылдың 15 ақпанында.

Қазақстан қор биржалары Air Astana-ның бағалы қағаздарын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың басталғаны туралы хабарлады: KASE @kase.kz теңгемен қарапайым акциялар бойынша өтінімдер қабылдайды; AIX @aix.kz теңгемен GDR және қарапайым акциялар бойынша АҚШ долларымен өтінімдер қабылдайды.

Негізгі күндер:

 • Tradernet-те өтінімдерді қабылдау кезеңі: 2024 жылғы 29 қаңтар - 2024 жылғы 6 ақпан (2024 жылдың 6 ақпаны, өтініштер тек сағат 18:00-ге дейін қабылданады).
 • Қарапайым акция мен GDR үшін түпкілікті бағаны анықтау: шамамен 2024 жылдың 9 ақпанында (Бағаны жариялау күні).
 • Қанағаттандырылуға жататын өтінімдер бойынша есептеулер жүргізу: шамамен 2024 жылдың 14 ақпанында.
 • KASE-де қарапайым акциялар бойынша және AIX-те қарапайым акциялар мен GDR бойынша сауда-саттықтың ашылуы: шамамен 2024 жылдың 15 ақпанында

Қазақстандық инвесторлар өтінімдерін онлайн түрде Freedom Broker арқылы бере алады.

Болжамды баға диапазоны:

 • GDR үшін 8,50 АҚШ долларынан 11,00 АҚШ долларына дейін
 • Қарапайым акция үшін 2,13 АҚШ долларынан 2,75 АҚШ долларына дейін (Air Astana-ның төрт қарапайым акциясы бір GDR базалық активі болады).

Тек ақпараттық мақсатта: бір қарапайым акцияға 2,13 - тен 2,75 АҚШ доллары индикативті баға диапазонын жариялаған күні қолданыстағы ҚҰБ ресми бағамы бойынша бір қарапайым акцияға 956 теңгеден 1 237 теңгеге дейінгі диапазонға баламалы.

Қарапайым акция мен GDR үшін түпкілікті баға Ұсыныстың болжамды баға диапазоны шегінде болады, бұл ретте қарапайым акция үшін түпкілікті баға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Бағаны жариялау күні алдындағы күні белгілеген теңгеге АҚШ долларының ресми бағамы бойынша теңгемен белгіленетін болады.

Air Astana басшылығының инвесторлармен офлайн және онлайн-кездесулерінің кестесі:

Кестені қарау

Онлайн-кездесуді жазбасы

Air Astana басшылығының эфирі

2024 жылғы 2 ақпанда өтті

Талқыланған мәселелер

Freedom Broker өкілдері мен Air Astana басшылығы авиакомпанияның жоспарланған IPO-сы туралы айтылды, мүдделі инвесторлардың сұрақтарына жауап берілді.

Жазбаны көру

Трансляцияның жазбасы сілтеме арқылы қолжетімді

IPO-ға қатысуға қалай дайындалуға болады?

Жиі қойылатын сұрақтар

Initial Public Offering –бастапқы жария ұсыныс. Компания инвесторларға өзінің акцияларын қор биржасында еркін айнала бастағанға дейін сатып алуды ұсынады. Мұндай жағдайда акцияны «жеңілдікпен» сатып алуға болады. Содан кейін нарықтық сауда-саттық басталғанда акцияларды ІРО бағасымен сатып алмағандардың барлығының тарапынан сұраныс жоғары болғандықтан олардың бағасы тым қатты өсуі мүмкін.

Сіз брокерлік шот ашып, оны толықтыруыңыз керек. Freedom Broker компаниясында сіз брокерлік шотты 10-15 минутта онлайн аша аласыз. Ол үшін Tradernet.Global мобильді қолданбасын жүктеп алыңыз.

Шотты қалай ашу керек

Шотты қалай толықтыру керек

Компания туралы

«Эйр Астана» АҚ (Air Astana) — Орталық Азиядағы жетекші әуе компаниясы. Компания әлемдегі ең төмен бағаларды сақтай отырып, «Эйр Астана» брендімен толық қызметтер кешенін және «FlyArystan» брендімен бюджеті төмен әуе тасымалдау қызметтерін көрсетеді. Компания акционерлері және IPO шарттары: «Самрук-Қазына» Ұлттық Қоры» АҚ 51% акциялар BAE Systems PLC (Ұлыбритания) 49% акциялар

Байланыс мәліметтерін қалдырыңыз

1. Общие положения

 • 1.1. Настоящая Политика конфиденциальности описывает установленный ПК «Freedom Finance Global PLC» (далее - Общество) порядок обработки персональных данных, собранных с помощью интернет-ресурса www.ffin.kz (далее - Сайт), и связанных с ним услуг и инструментов на Сайте. Общество обрабатывает персональные данные пользователей Сайта исключительно в рамках требований Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», а также международных договоров, ратифицированных Республики Казахстан. Политика конфиденциальности (далее - Политика) разработана в соответствии с их нормами.
 • 1.2. Настоящая Политика- официальный документ сайта www.ffin.kz, который определяет и регулирует порядок работы с информацией и обработки персональных денных физических и юридических лиц, обращающихся за услугами предоставляемые сайтом www.ffin.kz. Политика предназначена для обеспечения надлежащей защиты информации о пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
 • 1.3. Политика, а также другая официальная документация Сайта и действующее законодательство Республики Казахстан регулируют отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях Сайта. В случае наличия противоречий между настоящей Политикой и иными официальными документами Сайта применению подлежит настоящая Политика.
 • 1.4. В настоящей Политике используются следующие термины:
  • - Администрация сайта www.ffin.kz (далее – Администрация сайта) – уполномоченные работники на управления сайтом, действующие от имени Общества,которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
  • - Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
  • - Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
  • - Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания
  • - Пользователь сайта www.ffin.kz (далее ‑ Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт www.ffin.kz.
  • - Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
  • - IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
 • 1.5. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь соглашается с условиями Политики. В случае если Пользователь несогласен с условиями Политики использование Сайта должно быть немедленно прекращено.
 • 1.6. Администрация Сайта не проверяет достоверность информации о пользователях, которую они оставляют на Сайте, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед пользователем.
 • 1.7. Пользователи должны знать, что при переходе на некоторые ссылки, размещённые на Сайте, они могут быть перенаправлены к сайтам (приложениям и т.д.) других компаний за пределы хостингового пространства Общества («Facebook», «google+», «ВКонтакте), где информация о Пользователях собирается вне прямого контроля Обществом и Администрации Сайта. В таком случае Политики конфиденциальности сайтов и/или приложений третьих лиц будут регулировать порядок обработки информации, полученной от пользователей этими третьими лицами.
 • 1.8. Если Пользователь решил войти на сайт, используя службу аутентификации стороннего оператора, например информацию Facebook, Общество может получить дополнительный профиль, или другую информацию, доступ к которой предоставлен таким третьим лицом.

2. Порядок действия Политики конфиденциальности и внесения в нее изменений

 • 2.1. Политика вступает в силу на неограниченный срок с момента его утверждения Советом директоров Общества. Действующая Политика признается недействительной после ее замены новой Политикой. Замена Политики осуществляется путем публикации ее новой редакции на Сайте.
 • 2.2. Действующая редакция Политики, являющаяся публичным документом, доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке www.ffin.kz. Администрация Сайта вправе вносить изменения в Политику, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан. Размещение на Сайте новой редакции Политики после ее утверждения является уведомлением пользователей Сайта о внесенных в Политику изменениях.

3. Условия и цели обработки персональных данных

 • 3.1. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в целях исполнения условий Соглашения между Администрацией Сайта и Пользователем на оказание услуг по использованию Сайта (Публичная оферта).
 • 3.2. Оказывая свои услуги, Администрация Сайта, считает, что Пользователь:
  • - обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и использовать настоящий Сайт;
  • - осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться доступной для третьих лиц, привлеченных Администрацией Сайта для исполнения обязательств.
 • 3.3. Для оказания своих услуг Общество может использовать информацию, которую Общество собирает и размещает для следующих целей:
  • - обеспечения обслуживания клиентов Общества, в том числе для создания и управления учетными записями Пользователей, решения технических задач и доступа к различным функциям Сайта;
  • - адаптации предложений и опыта, в том числе рекламы на своих сервисах или сервисах третьих лиц;
  • - контроля общей и индивидуальной активности Пользователей, а также для управления трафиком на Сайте;
  • - связи с Пользователями, в том числе по вопросам сервиса, обслуживания клиентов или разрешенных маркетинговых коммуникаций через любые доступные каналы связи;
  • - проведения аналитической активности с целью улучшения клиентского сервиса Общества.
  Общество может сохранять информацию, которую собирает и получает на своем Сайте для выполнении деловых целей Общества.

4. Состав персональных данных

 • 4.1. Персональные данные Пользователей включают в себя:
  • 4.1.1. уникальный идентификатор — адрес электронной почты;
  • 4.1.2. дополнительные данные: имя, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес доставки и другие.
  • 4.1.3. дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации Сайта в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователями, вытекающих из условий Соглашения Пользователем. Администрация Сайта вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Администрации Сайта, будет являться необходимой и достаточной для идентификации такого Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.
 • 4.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта - Администрация Сайта обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя:
  • 4.2.1. стандартные данные, автоматически получаемые сервером при доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые пользователем, а также файлы Cookie);
  • 4.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок (cookies);
  • 4.2.3. информация, полученная в результате действий Пользователя на Сайте;
  • 4.2.4. информация, необходимая для идентификации Пользователя.

5. Обработка информации о пользователях

 • 5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
  • - законности целей и способов обработки персональных данных;
  • - добросовестности;
  • - соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации Сайта;
  • - соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных.
 • 5.2. Сбор персональных данных.
  • 5.2.1. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при регистрации, а также в дальнейшем при внесении Пользователем по своей инициативе дополнительных сведений в инструментарии Сайта.
 • 5.3. Хранение и использование персональных данных.
  • 5.3.1. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда ручная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
 • 5.4. Передача персональных данных.
  • 5.4.1. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой и условиями Соглашения с Пользователем (Публичная оферта).
  • 5.4.2. При указании пользователем или при наличии согласия пользователя возможна передача персональных данных Пользователя третьим лицам-контрагентам Администрации Сайта с условием принятия такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации, в частности, при использовании приложений.
  • 5.4.3. Приложения, используемые Пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются третьими лицами (разработчиками), которые действуют независимо от Администрации Сайта и не выступают от имени или по поручению Администрации Сайта. Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования соответствующих приложений.
  • 5.4.4. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
 • 5.5. Уничтожение персональных данных.
  • 5.5.1. Персональные данные пользователя уничтожаются:
   • - Администрацией Сайта после получения запроса от Пользователя на удаление данных со своей персональной страницы;
   • - при удалении Администрацией Сайта информации, размещаемой Пользователем, а также персональной страницы Пользователя в случаях, установленных договором купли продажи (оферта).

6. Меры по защите информации о пользователях

 • 6.1. Администрация Сайта принимает все возможные технические и организационно-правовые меры для обеспечения защиты персональных данных Пользователей от любых неправомерных действий.
 • 6.2. Передача данных от браузера Пользователя к серверу Сайта производится с использованием 256-ти битного шифрования.

7. Ограничения

 • 7.1. Действие настоящей Политики не распространяется на действия интернет-ресурсов третьих лиц.
 • 7.2. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия использования информации.

8. Обращения пользователей

 • 8.1. Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в том числе запросы относительно использования их персональных данных в письменной форме по электронному адресу: [email protected]
 • 8.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен соответствовать требованиям подачи обращений в Службу сервиса и поддержки, а именно содержать:
  • - Ф.И.О.
  • - сведения, подтверждающие участие пользователя в отношениях с Администрацией (в частности, адрес электронной почты, который был использован для регистрации на сайте);
  • - номер телефона.
 • Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в течение 10 календарных дней с момента поступления обращения.

ЗАКРЫТЬ

Мына веб-сайттардағы ақпарат кез келген юрисдикцияда, мұндай ұсыныс немесе шақыру рұқсат етілмеген жағдайда немесе мұндай ұсыныс немесе шақыру кез келген тұлға үшін заңсыз болған жағдайда, «Эйр Астана» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын сатып алуға ұсыныс немесе шақыру болып табылмайды. Мұндай ақпараттың әлеуетті пайдаланушылары тиісті шектеулермен дербес танысып, олардың сақталуын қамтамасыз етуге тиіс. Мұндай шектеулерді сақтамау кез келген осындай юрисдикцияның заңдарын бұзуы мүмкін.


Келесі беттерде талқыланған кез келген бағалы қағаздарды 1933 жылғы Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар туралы Заңына сәйкес (өзгерістерді ескере отырып) немесе осындай тіркеуден босатуға немесе мұндай тіркеуге жатпайтын мәміле шеңберінде Америка Құрама Штаттарында тіркеусіз ұсынуға немесе сатуға болмайды.


Төмендегі ашылмалы мәзірден осы веб-сайтқа қай елден кіргеніңізді көрсетіңіз.